Genetic Programming Bibliography entries for Yuming Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6622

GP coauthors/coeditors: Bin Jia, Dingjun Hao, Feng Qiao, Xiaoqing Zhou, Mohsen Mesbah, Alireza Fallahpour, Bahman Nasiri-Tabrizi, Tao Wang,

Genetic Programming Articles by Yuming Zhang