Genetic Programming Bibliography entries for Dingjun Hao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7060

GP coauthors/coeditors: Bin Jia, Feng Qiao, Xiaoqing Zhou, Yuming Zhang, Mohsen Mesbah, Alireza Fallahpour, Bahman Nasiri-Tabrizi, Tao Wang,

Genetic Programming Articles by Dingjun Hao