Genetic Programming Bibliography entries for Yintian Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Kaikuo Xu, Rong Tang, Jie Zuo, Jun Zhu, Changjie Tang, Tao Zeng, Jiangtao Qiu, Mingfang Zhu, Shucheng Dai, Yong Xiang, Peng Chen, Xirong Ma, Xiaoyuan Bao, Lixin Zhan,

Genetic Programming Articles by Yintian Liu

Genetic Programming conference papers by Yintian Liu