Genetic Programming Bibliography entries for Xirong Ma

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Tao Zeng, Yintian Liu, Xiaoyuan Bao, Jiangtao Qiu, Lixin Zhan,

Genetic Programming conference papers by Xirong Ma