Genetic Programming Bibliography entries for Lixin Zhan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Tao Zeng, Yintian Liu, Xirong Ma, Xiaoyuan Bao, Jiangtao Qiu,

Genetic Programming conference papers by Lixin Zhan