Genetic Programming Bibliography entries for Xiaoyuan Bao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Tao Zeng, Yintian Liu, Xirong Ma, Jiangtao Qiu, Lixin Zhan,

Genetic Programming conference papers by Xiaoyuan Bao