Genetic Programming Bibliography entries for Shucheng Dai

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Taiyong Li, Changjie Tang, Jiang Wu, Xuzhong Wei, Chuan Li, Jun Zhu, Tao Zeng, Yintian Liu, Jiangtao Qiu, Mingfang Zhu, Yong Xiang,

Genetic Programming conference papers by Shucheng Dai