Genetic Programming Bibliography entries for Yanli Chu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Shuai Shao, Xiyang Liu, Mingyuan Zhou, Jiguo Zhan, Xin Liu, Hao Chen,

Genetic Programming conference papers by Yanli Chu