Genetic Programming Bibliography entries for Shuai Shao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Xiyang Liu, Mingyuan Zhou, Jiguo Zhan, Xin Liu, Yanli Chu, Hao Chen,

Genetic Programming conference papers by Shuai Shao