Genetic Programming Bibliography entries for Jiguo Zhan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Shuai Shao, Xiyang Liu, Mingyuan Zhou, Xin Liu, Yanli Chu, Hao Chen,

Genetic Programming conference papers by Jiguo Zhan