Genetic Programming Bibliography entries for Yan-ling Ren

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Mingfang Zhu, Jian-bin Zhang, Yu Pan, Guang-ping Zhu,

Genetic Programming conference papers by Yan-ling Ren