Genetic Programming Bibliography entries for Jian-bin Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Mingfang Zhu, Yan-ling Ren, Yu Pan, Guang-ping Zhu,

Genetic Programming conference papers by Jian-bin Zhang