Genetic Programming Bibliography entries for Ya-Hui Jia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7403

GP coauthors/coeditors: Guanqiang Gao, Yi Mei, Bin Xin, Will N Browne, Mengjie Zhang,

Genetic Programming Articles by Ya-Hui Jia