Genetic Programming Bibliography entries for Wei-Neng Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Junlan Dong, Jinghui Zhong, Jun Zhang, Yue-Jiao Gong, Zhi-Hui Zhan, Yun Li, Qingfu Zhang, Jing-Jing Li,

Genetic Programming Articles by Wei-Neng Chen