Genetic Programming Bibliography entries for Jing Liang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7703

GP coauthors/coeditors: Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang, Peng Wang2,

Genetic Programming Articles by Jing Liang

Genetic Programming conference papers by Jing Liang