Genetic Programming Bibliography entries for Jing-Jing Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Yue-Jiao Gong, Wei-Neng Chen, Zhi-Hui Zhan, Jun Zhang, Yun Li, Qingfu Zhang,

Genetic Programming Articles by Jing-Jing Li