Genetic Programming Bibliography entries for Shixin He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Xuxiang Wang, Haibo Bai, Zhiwei Xu, Dan Ma,

Genetic Programming Articles by Shixin He