Genetic Programming Bibliography entries for Dan Ma

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Shixin He, Xuxiang Wang, Haibo Bai, Zhiwei Xu,

Genetic Programming Articles by Dan Ma