Genetic Programming Bibliography entries for Haibo Bai

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Shixin He, Xuxiang Wang, Zhiwei Xu, Dan Ma,

Genetic Programming Articles by Haibo Bai