Genetic Programming Bibliography entries for Min Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Ming Li, Chao He, Hao Chen, Yan Wang, Zhengxiu Li,

Genetic Programming conference papers by Min Wu