Genetic Programming Bibliography entries for Chao He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Min Wu, Ming Li, Hao Chen, Yan Wang, Zhengxiu Li,

Genetic Programming conference papers by Chao He