Genetic Programming Bibliography entries for Jianping Liao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Huasheng Zhao, Hao Zhang, Wenwei Li, Xiao Qin, Zhiping Liu, Jie Li, Yanmei Lin, Yiran Huang, Ying Li, Guangsheng Luo,

Genetic Programming Articles by Jianping Liao