Genetic Programming Bibliography entries for Xiao Qin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Chang-an Yuan, Jiangtao Huang, YaBing Shi, Huasheng Zhao, Hao Zhang, Wenwei Li, Jianping Liao, Zhiping Liu, Jie Li, Chuyan Deng, HongYa Li, Daoqing Gong, Li Cai, Lechan Yang, Guangwei Gao, Song Deng,

Genetic Programming Articles by Xiao Qin

Genetic Programming conference papers by Xiao Qin