Genetic Programming Bibliography entries for Caiyun Wen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Miao Lu, Ying Bi, Shengnan Zhang, Bing Xue, Mengjie Zhang, Qingbo Zhou, Wenbin Wu,

Genetic Programming Articles by Caiyun Wen