Genetic Programming Bibliography entries for Yanbing Wei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Miao Lu, Ying Bi, Bing Xue, Qiong Hu, Mengjie Zhang, Peng Yang, Wenbin Wu,

Genetic Programming Articles by Yanbing Wei