Genetic Programming Bibliography entries for Shengnan Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Caiyun Wen, Miao Lu, Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang, Qingbo Zhou, Wenbin Wu,

Genetic Programming Articles by Shengnan Zhang