Genetic Programming Bibliography entries for Yu-Xiang Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6616

GP coauthors/coeditors: Zhong Qu, Ling Liu, Yi Xie, Qiang Zhou,

Genetic Programming Articles by Yu-Xiang Chen