Genetic Programming Bibliography entries for Yi Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6561

GP coauthors/coeditors: Zhong Qu, Yu-Xiang Chen, Ling Liu, Qiang Zhou,

Genetic Programming Articles by Yi Xie