Genetic Programming Bibliography entries for Xiaolin Tang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6914

GP coauthors/coeditors: Chongchong Qi, Xiangjian Dong, Qiusong Chen, Andy Fourie, Enyan Liu,

Genetic Programming Articles by Xiaolin Tang