Genetic Programming Bibliography entries for Xiangjian Dong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6628

GP coauthors/coeditors: Chongchong Qi, Xiaolin Tang, Qiusong Chen, Andy Fourie, Enyan Liu,

Genetic Programming Articles by Xiangjian Dong