Genetic Programming Bibliography entries for Shuting Wan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Bo Peng, Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang,

Genetic Programming Articles by Shuting Wan