Genetic Programming Bibliography entries for Paula Casanovas

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Fangfang Zhang, Yuye Zhang, Jessica Schattschneider, Seumas P Walker, Bing Xue, Mengjie Zhang, Jane E Symonds,

Genetic Programming Articles by Paula Casanovas