Genetic Programming Bibliography entries for Lu Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Jie Marina Zhang, Junjie Chen, Dan Hao, Yingfei Xiong, Bing Xie, Hong Mei, Daming Zou, Ran Wang, Zhendong Su,

Genetic Programming conference papers by Lu Zhang