Genetic Programming Bibliography entries for Hong Mei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Jie Marina Zhang, Junjie Chen, Dan Hao, Yingfei Xiong, Bing Xie, Lu Zhang, Daming Zou, Ran Wang, Zhendong Su,

Genetic Programming conference papers by Hong Mei