Genetic Programming Bibliography entries for Jun Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Yunwei Wang, Hui Cai, Qian Yu, Zeng Zhou,

Genetic Programming Articles by Jun Chen