Genetic Programming Bibliography entries for Hui Cai

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Yunwei Wang, Jun Chen, Qian Yu, Zeng Zhou,

Genetic Programming Articles by Hui Cai