Genetic Programming Bibliography entries for Jin Li2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Pei He, Zelin Deng, Chongzhi Gao, Xiuni Wang,

Genetic Programming Articles by Jin Li2