Genetic Programming Bibliography entries for Jiayi Shen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Murat Karakus, Chaoshui Xu, Rafael Jimenez, Wenyu Shang, Manzi Cedrick, Huajie Huang, Hongyue Sun, Qiang Xu,

Genetic Programming Articles by Jiayi Shen

Genetic Programming PhD doctoral thesis Jiayi Shen