Genetic Programming Bibliography entries for Hongyue Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Jiayi Shen, Wenyu Shang, Manzi Cedrick, Huajie Huang, Qiang Xu,

Genetic Programming Articles by Hongyue Sun