Genetic Programming Bibliography entries for Yuhui Shi

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7745

GP coauthors/coeditors: Grant Dick, Will N Browne, Peter Alexander Whigham, Mengjie Zhang, Lam Thu Bui, Hisao Ishibuchi, Yaochu Jin, Xiaodong Li, Pramod Singh, Kay Chen Tan, Ke Tang, Farhad Pourpanah, Chee Peng Lim, Qi Hao, Choo Jun Tan,

Genetic Programming Articles by Yuhui Shi

Genetic Programming Conference proceedings edited by Yuhui Shi