Genetic Programming Bibliography entries for Yue Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Jianping Xiang, Changjie Tang, Yu Chen, Lei Duan, Ning Yang,

Genetic Programming conference papers by Yue Wang