Genetic Programming Bibliography entries for Yaoping Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Ning Wu, Xiaoqiang Zhang, Fang Zhou, Fen Ge,

Genetic Programming Articles by Yaoping Liu