Genetic Programming Bibliography entries for Xuesong Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7325

GP coauthors/coeditors: Chengxin Niu, Ruobin Dai, Zhiwei Wang,

Genetic Programming Articles by Xuesong Li