Genetic Programming Bibliography entries for Xinan Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Ruibin Bai, Rong Qu, Haibo Dong, Jianjun Chen, Jing Dong, Yaochu Jin, Feiyang Bao,

Genetic Programming Articles by Xinan Chen

Genetic Programming conference papers by Xinan Chen