Genetic Programming Bibliography entries for Xiaokui Yue

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6567

GP coauthors/coeditors: Shu-guang Li, Jianping Yuan, Jianjun Luo,

Genetic Programming conference papers by Xiaokui Yue