Genetic Programming Bibliography entries for Wen-Neng Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Qin-zhe Xiao, Jinghui Zhong, Zhi-Hui Zhan, Jun Zhang,

Genetic Programming conference papers by Wen-Neng Chen