Genetic Programming Bibliography entries for Tian-Yu Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Yong Yu, Xin-Yu Zhao, Jinjun Xu, Shao-Chun Wang,

Genetic Programming Articles by Tian-Yu Xie