Genetic Programming Bibliography entries for Tian-Yu Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7410

GP coauthors/coeditors: Yong Yu, Xin-Yu Zhao, Jin-Jun Xu, Shao-Chun Wang,

Genetic Programming Articles by Tian-Yu Xie