Genetic Programming Bibliography entries for Si-Xian Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7316

GP coauthors/coeditors: Da-Guang Wen, Zhen-Lin Li, Xiang-Bing Deng, Chuan Tian, Xin Li, Xin-Rong Wang, Qi Leng, Chun-Chao Xia,

Genetic Programming Articles by Si-Xian Hu