Genetic Programming Bibliography entries for Shichang Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Jiankai Wu, Junlan Dong, Jinghui Zhong,

Genetic Programming conference papers by Shichang Xie