Genetic Programming Bibliography entries for Shibin Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Weili Liu, Jiaquan Yang, Jinghui Zhong,

Genetic Programming Articles by Shibin Wang